Upit Granada, pronađeno natuknica: 44

Granada (Španjolska)

Granada [grana'δa], glavni grad istoimene pokrajine u Andaluziji, u podnožju Sierra Nevade, južna Španjolska; ...

Granada (Nikaragva)

Granada [grana'δa], grad, upravno središte istoimenoga departmana i luka na sjeverozapadnoj obali jezera ...

Luis de Granada, fray

Luis de Granada [luịs δe γrana'δa], fray, španjolski pisac i mistik (Granada, ? 1504 – Lisabon, 31. XII. 1588). ...

Alfons X. Mudri

Alfons X. Mudri (španjolski Alfonso el Sabio), kastiljski kralj (Toledo, 23. XI. 1221 – Sevilla, 4. IV. 1284). ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Andaluzija

Andaluzija (španjolski Andalucía [andaluϑi'a]), autonomna zajednica i povijesna regija u južnoj Španjolskoj, ...

Andaluzijsko gorje

Andaluzijsko gorje ili Betijski Kordiljeri (španjolski Cordilleras Béticas [kɔrδiļe'ras be'tikas]), ...

Anghiera, Pietro Martire d’

Anghiera [aŋgiε:'ra], Pietro Martire d’ (španj. Pedro Mártir de Anglería), talijanski kroničar, humanist ...

Ašur, Radva

Ašur, Radva (arapski Raḍwá ‘Āšūr [63308a:šu:'r]), egipatska književnica i književna kritičarka (Kairo, 26. V. 1946 ...

Ayala, Francisco

Ayala [aja'la], Francisco, španjolski književnik (Granada, 16. III. 1906 – Madrid, 3. XI. 2009). Romanopisac, ...

(1)  2  3  4  5