Upit Dinaridi, pronađeno natuknica: 14

Dinaridi

Dinaridi, geotektonski pojam koji obuhvaća širi prostor Dinarskoga gorja s produžetkom u južne Alpe ...

Adria (geologija)

Adria, litosferni kontinentalni blok predgorja afričkoga kratona. U geološkoj literaturi naziva se i ...

Aubouin, Jean

Aubouin [obw63338'], Jean, francuski geolog (Evreux, 5. V. 1928 – Nica, 19. XII. 2020). Sveučilišni profesor ...

Balkanski poluotok

Balkanski poluotok (Balkan), najistočniji od triju južnih europskih poluotoka; leži između Crnoga, Mramornoga, ...

Dinara

Dinara, planinski masiv na granici Dalmacije (Hrvatska) i Bosne (BiH). Prostire se između Grahovskog ...

Dinarsko gorje

Dinarsko gorje (Dinarske planine), planinski sustav nazvan po planini Dinari; obuhvaća najveći dio planinskoga ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Euroazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

geosinklinala

geosinklinala (geo- + sinklinala), produžen, labilan i kontinuiran sedimentacijski prostor litosfere ...

Gorski kotar

Gorski kotar, planinski kraj u zaleđu Riječkoga zaljeva. U širem smislu uključuje prijelaznu Ogulinsko-plaščansku ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

(1)  2