Upit Athabasca, pronađeno natuknica: 8

Athabasca (rijeka)

Athabasca [æϑəbæ'skə] (Athabasca River [~ ri'vəɹ]), rijeka u zapadnoj Kanadi; duga 1231 km, porječje ...

Athabasca (jezero)

Athabasca [æϑəbæ'skə] (Lake Athabasca [lẹik ~]), jezero u Kanadi (sjeveroistočna Alberta i sjeverozapadni ...

Alberta

Alberta [ælbə:'ɹtə], pokrajina u zapadnome dijelu Kanade; 661 848 km2 (kopnena površina, bez unutarnjih ...

Kanada

Kanada (Canada), država u sjevernome dijelu Sjeverne Amerike; s Američko-arktičkim arhipelagom obuhvaća ...

Mackenzie

Mackenzie [məke'nzi] (Mackenzie River [~ ri'vəɹ]), rijeka u sjeverozapadnoj Kanadi, duga 4241 km (od ...

Peace

Peace [pi:s] (Peace River [~ ri'vəɹ]), rijeka u zapadnoj Kanadi; duga 1521 km (s izvorišnim tokom Finlay ...

Saskatchewan (pokrajina)

Saskatchewan [səskæ'čəwən], pokrajina u središnjoj Kanadi, između Alberte na zapadu i Manitobe na istoku; ...

Slave

Slave [slẹiv] (Slave River [~ ri'vəɹ]), rijeka u Kanadi (sjeverna Alberta i južni Northwest Territories); ...