Upit Artemida, pronađeno natuknica: 15

Artemida

Artemida (grčki Ἄρτεμıς, Ártemis), u grčkoj mitologiji, božica mjeseca, lova, brjegova i šuma, životinja ...

Akteon

Akteon (grčki Ἀϰταίων, Aktaíōn), u grčkoj mitologiji sin Aristeja i Autonoje, Kadmove i Harmonijine ...

Amfion

Amfion (grčki Ἀμφίων, Αmphíōn), u grčkoj mitologiji, sin Zeusa i Antiope. Kad je s bratom Zetom utvrđivao ...

Antimah iz Kolofona

Antimah iz Kolofona (grčki Ἀντίμαχος, Antímakhos), grčki pjesnik i filolog (Kolofon u Maloj Aziji, oko ...

Aretuza

Aretuza (grč. Ἀρέϑουσα, Aréthousa), vrelo na otoku Ortigiji u staroj Sirakuzi. Prema antičkoj grčkoj ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Ifigenija

Ifigenija (grč. Ἰφıγένεıα, Iphigéneia), u grčkoj mitologiji, kći Agamemnona i Klitemnestre. Kada je ...

Ilitija

Ilitija ili Eileitija (grč. Εἰλείϑυıα, Eileíthyia), u grčkoj mitologiji, kći Zeusova i Herina. Prastara ...

Kalista (religija)

Kalista (grč. Καλλıστώ, Κallistṓ), u grčkoj mitologiji, nimfa iz Artemidine pratnje. Sa Zeusom zanijela ...

Leohar

Leohar (grčki Λεωχάρης, Leōkhárēs), grčki kipar i toreutičar (IV. st. pr. Kr.). Između 360. i 340. pr. Kr. ...

(1)  2