Wiesenthal, Grete

Wiesenthal [vi:'zənta:l], Grete, austrijska balerina, koreografkinja i pedagoginja (Beč, 9. XII. 1885Beč, 22. VI. 1970). Školovala se u Baletu Državne opere u Beču, gdje je i angažirana 1901. kao članica baletnoga zbora zajedno sa svojih pet sestara. Baletni ansambl napustila je 1907. i sa sestrama na solističkim koncertima izvodila valcere J. Straussa, kojima su stekle međunarodnu slavu. Nakon kratkog boravka (1910–11) kod É. Jaques-Dalcrozea u Hellerauu odvojila se od sestara te nastupala po Europi s Antonom Birkmeyerom. Nakon 1920. bavila se koreografiranjem. Na ljetnom festivalu u Salzburgu 1930–59. surađivala je s M. Reinhardtom na različitim projektima (scenski pokret za Jedermanna H. von Hofmannsthala). Pedagoškim radom bavila se u vlastitoj školi 1919–34., a potom do 1951. na Državnoj akademiji u Beču, gdje je dalje razvijala svoj specifični način pokreta u zamasima (Schwungtechnik), koji se predaje i danas. Istaknula se koreografijama Na lijepom plavom Dunavu i Proljetni zvuci (J. Strauss ml.), II. madžarska rapsodija (F. Liszt) i dr.

Citiranje:
Wiesenthal, Grete. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66130>.