Vjesnik bibliotekara Hrvatske

Vjesnik bibliotekara Hrvatske, časopis Hrvatskoga knjižničarskoga društva, izlazi neprekidno od 1950. Pokrenut je kao tromjesečnik, ali su neka godišta objavljena kao godišnjak. Prvi glavni urednik bio je M. Rojnić, među potonjim urednicima bila je i E. Verona. Prati tekuća zbivanja u struci i razvoj knjižničarstva i knjižnica u Hrvatskoj. Od početka izlaženja redovito izvještava o novostima iz rada IFLA-e i drugih knjižničarskih udruga. Uz stručne i znanstvene članke objavljuje priopćenja sa stručnih skupova, ocjene i prikaze novih domaćih i stranih stručnih knjiga i časopisa, zakonske propise relevantne za struku, stručne standarde te osobne vijesti. Pojedini brojevi izlaze kao spomenica istaknutim knjižničarima: E. Veroni 14(1968), M. Rojniću 25(1981), Lj. Markić-Čučuković 40(1997), Š. Juriću 48(2005). Od 1990-ih povremeno objavljuje i tematske brojeve, koje uređuje gost urednik. Kumulativno bibliografsko kazalo za godišta 1–30 objavljeno je u godištu 35(1992), za godišta 31–35 u godištu 36(1993), za godišta 36–40 u godištu 41(1998). Od 2004. dostupan je i u elektroničkom izdanju.

Citiranje:
Vjesnik bibliotekara Hrvatske. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64987>.