struka(e): bibliotekarstvo
Rojnić, Matko
hrvatski knjižničar i publicist
Rođen(a): Medulin, 12. V. 1908.
Umr(la)o: Pula, 30. I. 1981.

Rojnić, Matko, hrvatski knjižničar i publicist (Medulin, 12. V. 1908Pula, 30. I. 1981). Diplomirao 1931. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu jugoslavenske književnosti i filozofiju. Knjižničar u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici 1932–45., a 1945–76. njezin ravnatelj. Pokretač i voditelj programa i projekata koji su usmjerili i odredili daljnji razvoj hrvatskih knjižnica i knjižničarstva u razdoblju od trideset godina nakon II. svjetskog rata. Sudjelovao je u radu državnih komisija za restituciju kulturnih dobara. Jedan je od osnivača i prvi predsjednik Hrvatskoga bibliotekarskoga društva (osnovano 1940), nastavio ga je voditi i kada je 1948. obnovilo svoj rad pod imenom Društvo bibliotekara Hrvatske. Suosnivač i u nekoliko navrata predsjednik i potpredsjednik Saveza društava bibliotekara Jugoslavije osnovanoga 1949. Pokrenuo je i uređivao prvi hrvatski knjižničarski časopis Vjesnik bibliotekara Hrvatske (1950), koji izlazi i danas. Zalagao se za uvođenje stručne knjižničarske izobrazbe te sudjelovao u donošenju zakonskih propisa o obvezatnom polaganju stručnih knjižničarskih ispita. Značajan je njegov doprinos hrvatskoj nacionalnoj bibliografiji. U Hrvatskoj i inozemstvu prikupljao je i popisivao građu za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju, no nije doživio njezino objavljivanje. Uređivao je hrvatsku tekuću bibliografiju knjiga od 1945. do 1950. i bibliografiju priloga u časopisima od 1945. do 1952. Obje su bibliografije pripremane u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, a objavljene u izdanju JAZU. Član Sekcije za nacionalne i sveučilišne knjižnice Međunarodne federacije knjižničarskih društava i ustanova (IFLA), sudjelovao u više međunarodnih istraživanja o različitim aspektima rada nacionalnih i sveučilišnih knjižnica. Nakon II. svjetskog rata pokrenuo pitanje izgradnje nove zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice, za koju je sredinom 1960-ih izradio i prvi program. Kukuljevićevu povelju za doprinos knjižničarskoj struci primio je 1968. Bavio se i političkom i kulturnom povijesti Istre. Značajniji radovi: Bibliotekarstvo i nauka (u časopisu Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 1955–57), Sveučilišne knjižnice u Jugoslaviji, Čehoslovačkoj, Madžarskoj, Rumunjskoj i Bugarskoj (University Libraries in Yugoslavia, Czechoslovakia, Hungary, Rumania and Bulgaria, u časopisu Library Trends, 1964), Sveučilišne knjižnice u dvostrukoj zadaći (University Libraries in a Double Function, u časopisu Libri, 1966), Nacionalna i sveučilišna biblioteka (1974).

Citiranje:

Rojnić, Matko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/rojnic-matko>.