TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Tarim

Tarim, rijeka u zapadnoj Kini, u autonomnoj oblasti Xinjiang Uygur; duga 2030 km. Porječje obuhvaća 951 500 km². Nastaje spajanjem Yarkanda (glavni izvorišni tok), Aksua i Hotana (Khotan) južno od grada Aksua. Vodom najbogatiji Aksu daje 70 do 80% ukupnoga protoka Tarima, dok Yarkand i Hotan često presuše. Teče zapadnim i sjevernim dijelom Tarimske zavale. U srednjem i donjem toku grana se u mnoge rukave, koji se prostiru u pojasu širokom do 80 km; gubi se u pustinji Takla Makan. Do polovice XX. st. povremeno je dopirala do jezera Lop Nur, koje je presušilo zbog iskorištavanja voda Tarima i pritoka za natapanje. Ima nivalno-pluvijalni režim. Zimi se zaleđuje. Obiluje ribom.

Citiranje:
Tarim. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60458>.