STRUKE:

Barkla, Charles Glover

Barkla [bα:'klə], Charles Glover, engleski fizičar (Widnes, 7. VII. 1877Edinburgh, 23. X. 1944). Diplomirao (1907) na Sveučilištu u Cambridgeu. Radio na sveučilištima u Liverpoolu (od 1902), Londonu (od 1909) i Edinburghu (od 1913). Dokazao polarizacijom (1905) da su X-zrake transverzalni valovi poput ostalih elektromagnetskih valova i upotrebljavao ih (1907) za određivanje broja elektrona u atomima. Bio je član Royal Society (od 1912). Dobio je Nobelovu nagradu za fiziku (1917), za otkriće karakterističnoga rendgenskoga zračenja kemijskih elemenata i za utemeljenje rendgenske spektroskopije. Po njem je nazvan krater na Mjesecu (Barkla).

Citiranje:
Barkla, Charles Glover. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5967>.