Kružić, Franjo

Kružić, Franjo, hrvatski mjernik, geodetski inženjer (?, 1. IV. 1851Zagreb, 1. IV. 1920). Gimnaziju je završio u Zagrebu 1871. Bio je mjernik grada Križevaca, a od 1882. profesor geodezije, mehanike te gospodarskog i šumarskoga graditeljstva na Višem gospodarsko šumarskom učilištu u Križevcima. Od 1899. do umirovljenja 1908. predavao je u Srednjoj tehničkoj školi u Sarajevu, potom bio ovlašteni civilni inženjer u Zagrebu. Surađivao je u mnogim stručnim časopisima (Šumarski list, Viestnik za gospodarstvo i šumarstvo, Gospodarski list); objavio udžbenike: Fotogrametrija i praktični dio tahimetrije (1897) i Praktična geodezija ili zemljomjerstvo (1911).

Citiranje:
Kružić, Franjo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 17. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34294>.