Antunović, Ivan

ilustracija
ANTUNOVIĆ, Ivan

Antunović, Ivan, hrvatski biskup, pisac i preporoditelj (Kunbaja kraj Bácsalmása, Madžarska, 19. VI. 1815Kalocsa, Madžarska, 13. I. 1888). Teologiju završio u Kalocsi, zaređen za svećenika 1838. Kaločki kanonik (1859), privremeni podžupan Bačke županije (1861), veliki prepošt kaločki (1875) i naslovni biskup (1876). Više od deset godina upravljao Kaločko-bačkom nadbiskupijom, zamjenjujući kardinala Lajosa Haynalda. Služeći se hrvatskim književnim jezikom Zagrebačke škole, pokrenuo prve novine podunavskih Hrvata (Bunjevačko-šokačke novine, 1870; Bunjevačko-šokačka vila, 1872); njegovom je zaslugom pokrenut Bunjevačko-šokački kalendar (od 1882. Bunjevačko-šokačka Danica). Zaslužan za osnutak prosvjetnih ustanova (Kaločka štedionica, Čitaonica, Dobrotvorno žensko društvo, Vodna zadruga i dr.). Objavio više pripovijesti, vjersko-poučnih radova i rasprava (Otvorena knjiga…, 1870; Odmetnik, 1875; Razprava o podunavskih i potisanskih Bunjevcih i Šokcih u pogledu narodnom, vjerskom, umnom, građanskom i gospodarskom, 1882., i dr.). Zauzimao se za narodna prava podunavskih Hrvata unutar Ugarske. Promicao jačanje njihovih veza s drugim Hrvatima, ali i ostalim Južnim Slavenima. Svojim kulturnim radom započeo preporod podunavskih Hrvata, koji će pod vodstvom njegovih učenika prerasti u pravi narodno-politički pokret. (→ bunjevci; šokci)

Citiranje:
Antunović, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3210>.