STRUKE:

električna energija

električna energija, energija koja se očituje kada se u električnom strujnom krugu energija elektromagnetskoga polja, odn. električna potencijalna energija pretvara u drugi oblik energije (toplinsku, mehaničku, kemijsku, svjetlosnu i dr).

Proizvodnja električne energije. Električna potencijalna energija nastaje odvajanjem elektrona iz elektronskih omotača atoma. Odvajanje se može postići elektromehaničkom energetskom pretvorbom, termoelektričnom, termoionskom, fotoelektričnom pretvorbom, izravnom pretvorbom kemijske u električnu energiju u gorivnom članku, magnetohidrodinamičkim generatorom. Jedna je od bitnih značajki električne energije što se ona pojavljuje u dinamičkim procesima, pa se ne može uskladištiti, nego se mora proizvoditi onda kada je potrebna. Zbog toga se elektrane i cijeli elektroenergetski sustav izgrađuju tako da mogu trenutačno zadovoljiti potražnju za električnom energijom.

Uporaba električne energije. Sustav prijenosa električne energije s pomoću dalekovoda i transformatora omogućuje, uz relativno male gubitke, njezino dovođenje na mjesto uporabe. Pretvorba električne energije u druge oblike je jednostavna je, pouzdana, brza, čista i udobna pa zato često i najekonomičnija.

Citiranje:
električna energija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17562>.