TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Aleksid

Aleksid (grčki Ἄλεξις, Áleksis), grčki komediograf (Turij u Lukaniji, oko 375. pr. Kr.Atena, oko 270. pr. Kr.). Najistaknutiji predstavnik srednje atičke komedije nakon Antifana; Menandrov ujak i učitelj. Umro u 106. godini, navodno u trenutku kad je na pozornici primao pobjednički vijenac. Od 245 originalnih djela sačuvano nam je 135 naslova i oko 340 fragmenata. Manji je dio obrađivao mitološku građu (scena s Herkulom iz drame Linos – Λίνος), a zamjetna većina teme tipične za novu atičku komediju (Vojnik – Στρατιώτης, 341. pr. Kr., obrađuje temu iz Menandrovih Parničara). U djelu Trofonije (Τροφώνιος), o legendarnom graditelju prvog Apolonova hrama u Delfima, zbor nastupa u eupolidskom metru stare atičke komedije, dok se u Frizerki (Κουρίς) pojavljuje zbor komasta (tumarala) poput onih u Menandrovim novim atičkim komedijama. U atičku komediju uveo tip parazita i kuhara.

Citiranje:
Aleksid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1576>.