TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Dabar

Dabar (prije Dabar-Zabarje), selo 23 km sjeveroistočno od Otočca, Lika; 113 st. (2011). Leži u Dabarskom polju (552 m), uz cestu Otočac – Dabar – Lička Jesenica. Župna crkva sv. Mihovila Arkanđela. Poljodjelstvo (krumpir, kupus, kukuruz i dr.) i stočarstvo (mliječno govedarstvo); proizvodnja sira. Povrh sela (Vučjak) ruševine frankapanske utvrde Sokolić. – Prvi se put spominje 1449; u osmansko doba granično krajiško uporište.

Citiranje:
Dabar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 14. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13629>.