Abelov diferencijal

Abelov diferencijal (po Nielsu Henriku Abelu), holomorfni ili meromorfni diferencijal na kompaktnoj ili zatvorenoj Riemannovoj plohi. Razlikuju se Abelovi diferencijali I., II. i III. vrste, pri čemu strogo vrijedi da je Abelov diferencijal niže vrste sadržan u onome više vrste (I ⊂ II ⊂ III).

Abelov diferencijal I. vrste tvori vektorski prostor one dimenzije koje je klase Riemannova ploha. Abelov diferencijal II. i III. vrste odnosi se na meromorfne diferencijale, tj. na takve analitičke diferencijale koji na Riemannovoj plohi imaju ne više nego konačno mnogo karakteristika tipa polova.

Abelov diferencijal. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=116>.