STRUKE:

Abelova funkcija

Abelova funkcija (po Nielsu Henriku Abelu), poopćenje eliptične funkcije jedne kompleksne varijable na više kompleksnih varijabli. Istraživanje tog tipa funkcija započelo je u XIX. st. u vezi s pretvaranjem Abelovih integrala prvoga reda. Funkcije koje se pritom pojavljuju danas se nazivaju još i specijalnim Abelovim funkcijama, za razliku od ostalih oblika poopćenja eliptične funkcije. Sve Abelove funkcije koje pripadaju jednoj istoj matrici perioda tvore Abelovo funkcionalno polje.

Abelova funkcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=115>.