STRUKE:

gustoća vjerojatnosti

gustoća vjerojatnosti (znak w), funkcija koja za kvantnomehanički sustav određuje vjerojatnost nalaženja čestice u djeliću prostora, a izračunava se kao kvadrat apsolutne vrijednosti valne funkcije ψ (x, y, z, t), dakle: w (xyzt) = |ψ (xyzt)|². Ako se gustoća vjerojatnosti integrira po cijelom prostoru, vjerojatnost da se čestica negdje nalazi mora biti jednaka jedan: ∫|ψ (xyzt)|² dV = 1, gdje je dV djelić volumena. Mjerna jedinica gustoće vjerojatnosti je broj jedan.

Citiranje:
gustoća vjerojatnosti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=71150>.