TRAŽI DALJE:
STRUKE:

J/ψ-mezon

J/ψ-mezon (znak J/ψ), mezon koji se sastoji od čarobnoga kvarka (c) i antikvarka (c), nema električnoga naboja, sam je sebi antičestica, mase je oko 3,097 GeV/c², spina 1, izospina 0 i vremena poluraspada oko 7,2 · 10–21 s. Otkrili su ga neovisno jedan o drugome Samuel Chao Chung Ting i Burton Richter 1974. i tako potvrdili ideju da su kvarkovi sastavni dijelovi bariona za što su 1976. dobili Nobelovu nagradu za fiziku.

Citiranje:
J/ψ-mezon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70472>.