STRUKE:

Thorne, Kip Stephen

Thorne [ϑɔ:ɹn], Kip Stephen, američki fizičar (Logan, Utah, 1. VI. 1940). Doktorirao (1965) na Princetonskom sveučilištu. Radio na Kalifornijskom tehnološkom institutu (Caltech) u Pasadeni (1967–2009). Bavio se relativističkom astrofizikom, gravitacijom, crnim rupama i gravitacijskim valovima. Pružio je teorijsku potporu istraživanju i prepoznavanju izvora gravitacijskih valova i omogućio unaprjeđivanje interferometrijskoga detektora gravitacijskih valova. Član je Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1972) i Nacionalne akademije znanosti SAD-a (od 1973). Za važan doprinos uporabi detektora LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) i prvo izravno bilježenje gravitacijskih valova s Rainerom Weissom i Barryijem Clarkom Barishem dobio je Nobelovu nagradu za fiziku (2017).

Citiranje:
Thorne, Kip Stephen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70423>.