električni kapacitet

električni kapacitet (znak C), fizikalna veličina koja opisuje koliko električnoga naboja tijelo može primiti uz određeno povećanje električnoga napona; količnik je električnoga naboja Q i električnoga napona U, dakle: C = Q/U. Mjerna je jedinica električnoga kapaciteta farad (F). Za pohranu električnoga naboja u električnom strujnom krugu služi električni kondenzator.

električni kapacitet. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 31.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69739>.