TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Dujella, Andrej

Dujella, Andrej, hrvatski matematičar (Pula, 21. V. 1966). Diplomirao (1990) i doktorirao (1996) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je i zaposlen (od 1990), redoviti profesor od 2004. Glavno mu je područje znanstvenoga rada teorija brojeva, posebno diofantske jednadžbe i eliptičke krivulje, a glavni znanstveni doprinos vezan je uz teoriju Diofantovih m-torki, tj. skupova prirodnih brojeva sa svojstvom da umnožak svakih dvaju njihovih različitih članova uvećan za 1 daje potpun kvadrat. Dokazao je da ne postoji Diofantova šestorka, te da Diofantovih petorki ima najviše konačno mnogo (pretpostavka o nepostojanju Diofantovih petorki smatra se jednim od važnijih neriješenih problema iz područja diofantskih jednadžbi). Autor monografije Fibonaccijevi brojevi (2000) i sveučilišnog udžbenika Kriptografija (2007), glavni urednik Glasnika matematičkoga (2012–16). Dobitnik je Državne nagrade za znanost (2006) i Nagrade »Andrija Mohorovičić« (2017). Redoviti je član HAZU (od 2012) i počasni doktor Sveučilišta u Debrecenu (od 2017).

Citiranje:
Dujella, Andrej. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69290>.