Zemlja

Zemlja, skupina likovnih umjetnika osnovana u Zagrebu 1929. u kojoj su se okupili mlađi slikari, kipari i arhitekti lijevoga socijalnog usmjerenja (A. Augustinčić, L. Junek, F. Kršinić, M. Detoni, O. Postružnik, K. Ružička, I. Tabaković, J. Pičman, J. Seissel, Z. Kavurić, S. Planić i dr.); pokretači i organizatori bili su K. Hegedušić i D. Ibler, koji je bio predsjednik. Skupina slikara i kipara naglašena figurativna izraza nastojala je stvoriti osebujan likovni izraz oslonjen na hrvatsku pučku jednostavnost, europsku tradiciju (P. Brueghel, H. Bosch) te suvremenu umjetnost (G. Grosz, O. Dix). Prostor su rješavali plošno, naglašavali su crtež i sklonost prema karikaturalnosti i groteski. Arhitekti su se zauzimali za racionalizaciju i socijalnu standardizaciju prostora na način internacionalnoga stila 1930-ih. Unatoč jednostavnu programu i srodnim stavovima, članovi Zemlje bili su stilski različiti, a tijekom vremena mijenjao se sastav skupine. Izložbe Zemlje održale su se u Zagrebu (1929., 1931., 1932., 1934. i 1935 – izložba koja je bila policijski zabranjena), Parizu (1934), Sofiji (1934) i Beogradu (1935). Na prijedlog K. Hegedušića na nekim su izložbama izlagali seljaci-slikari iz Hlebina I. Generalić i F. Mraz, potom M. Virius i kipar P. Smajić, kada je bila promovirana hrvatska naivna umjetnost.

Citiranje:
Zemlja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67111>.