STRUKE:

Taylor, Richard Edward

Taylor [tẹi'ləɹ], Richard Edward, kanadsko-američki fizičar (Medicine Hat, Kanada, 2. XI. 1929Stanford, California, 22. II. 2018). Studirao na Sveučilištu Alberta, potom na Sveučilištu Stanford, gdje je doktorirao 1962. Godine 1958. otišao je u Pariz na École Normale Supérieure, a potom se 1961. vratio na Sveučilište Stanford, gdje se u SLAC-u bavio proučavanjem neelastičnoga raspršenja elektrona na protonima i vezanim neutronima. Ta su istraživanja imala veliku važnost za razvoj kvarkovskoga modela u fizici čestica, pa je 1990. s Jeromeom Isaacom Friedmanom i Henryjem Wayem Kendallom dobio Nobelovu nagradu za fiziku. Bio je član Royal Society od 1997.

Citiranje:
Taylor, Richard Edward. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60596>.