Tassili-n’Ajjer

ilustracija
TASSILI-N’AJJER, neolitički crteži

Tassili-n’Ajjer [tasili' na62721ε'r], stjenovita visoravan u sjeveroistočnom dijelu masiva Ahaggar, jugoistočni Alžir. Osim mnogobrojnih neolitičkih nalazišta, otkriveno je oko 20 000 jednobojnih ili višebojnih crteža urezanih u stijene. Tematski repertoar obuhvaća životinjske likove (divovski nosorozi, žirafe, slonovi), scene s ljudskim figurama (hajke na bivole, prikazi čovjeka u lovu, plesu, u borbi, svakidašnjem životu, s domaćim životinjama i sl.) iz doba kada Sahara još nije bila pustinja. Na najstarijim slikama čovjek ima okruglu stiliziranu glavu (analogije u crnačkoj plastici). Zaključujući prema tim nalazima, Sahara je već u neolitiku bila gusto naseljeno područje koje je doživjelo visoki kulturni procvat. Visoravan je od 1972. alžirski nacionalni park (72 000 km²). Neolitički crteži kao i visoravan 1982. uvršteni su na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine.

Citiranje:
Tassili-n’Ajjer. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60510>.