STRUKE:

statistički skup

statistički skup, skup elemenata kojima se s pomoću statističkih metoda analizira jedno ili više obilježja. S obzirom na broj elemenata, svaki statistički skup može biti konačan ili beskonačan. Skup je konačan ako ima konačan broj elemenata (npr. stanovništvo jedne zemlje u određenom trenutku), a beskonačan ako broj elemenata nije konačan (npr. skup ishoda bacanja novčića). Realni skup se sastoji od stvarno postojećih elemenata. Hipotetički skup generira se nekim pravilom. Statistički skup naziva se i populacijom, pri čem taj naziv ne podrazumijeva postojanje kolektiva živih bića već ga mogu činiti i objekti ili mjerenja. Populacija je uobičajen izraz za statistički skup iz kojega se izabire uzorak. Elementi danoga statističkog skupa jedni na druge nalikuju ili se međusobno razlikuju po nekim svojstvima (statističkim obilježjima, varijablama, veličinama). Statistička obilježja mogu biti nominalna (spol, nacionalnost), ordinalna (stupanj školske spreme, ocjena), numerička (masa, visina, broj zaposlenih) i vremenska. Primjer je statističkoga skupa npr. broj zaposlenih u Hrvatskoj u nekoj godini, jedinica je jedna zaposlena osoba, opseg skupa ukupan broj zaposlenih, a član skupa svaka osoba koja po zakonu ima atribute zaposlene osobe. Obilježja su npr. spol, mjesto rođenja, školska sprema, godine starosti, iznos osobnoga dohotka. (→ reprezentativna metoda; statistika)

Citiranje:
statistički skup. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56521>.