TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Shazar, Zalman

Shazar [šaza'ʀ], Zalman (Šneer Zalmen Rubašov), izraelski političar, pisac i povjesničar (Minsk, danas u Grodnenskoj oblasti Bjelorusije, 24. XI. 1889Jeruzalem, 5. X. 1974). Studirao je povijest i filozofiju u Sankt Peterburgu, Freiburgu, Strasbourgu i Berlinu. Bio je član cionističke organizacije u SSSR-u, a nakon dolaska u Palestinu (1924) uređivao je i izdavao novine Davar (1925–49) te bio član stranke MAPAI (od 1968. Izraelska laburistička stranka). Bio je zastupnik u Knesetu (1949–56), ministar obrazovanja (1949–50) te predsjednik Izraela (1963–73). Autor je nekoliko biografskih i povijesnih radova.

Citiranje:
Shazar, Zalman. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55686>.