STRUKE:

Roberts, Richard John

Roberts [rɔ'bəts], Richard John, engleski biokemičar (Derby, 6. IX. 1943). Doktorirao organsku kemiju na Sveučilištu u Sheffieldu 1968. Godine 1977. u adenovirusnoj DNA otkrio je introne, sljedove DNA koji ne kodiraju bjelančevine (pronađeni su potom u većine eukariotskih gena), a koji se pri prepisivanju gena uklanjaju iz RNA procesom prekrajanja (→ transkripcija). Za to je otkriće s Ph. A. Sharpom 1993. podijelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu.

Citiranje:
Roberts, Richard John. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53084>.