Richardson, Owen Willans

ilustracija
RICHARDSON, Owen Williams

Richardson [ri'čədsən], Owen Willans, engleski fizičar (Dewsbury, 26. IV. 1879Alton, 15. II. 1959). Diplomirao (1900) na Sveučilištu u Cambridgeu, gdje je radio u Cavendishevu laboratoriju. Doktorirao (1904) na Londonskom sveučilištu. Bio je profesor fizike na Princetonskom sveučilištu (1906–13), na Londonskom sveučilištu (1914–24) i ravnatelj istraživanja na Kraljevskom koledžu Londonskoga sveučilišta (1924–44). Član Royal Society od 1913.

Godine 1911. otkrio je termoelektronsku emisiju, te je eksperimentalno i teorijski odredio razdiobu brzina elektrona emitiranih s užarene metalne niti i ovisnost njihova broja o temperaturi žarenja (Richardsonova jednadžba), koje je doradio rusko-američki fizikalni kemičar Saul Dushman (1883–1954) pa se danas općenito naziva Richardson-Dushmanova jednadžba:

Jz = (1 – r) AT² eW/kT,

gdje je Jz gustoća električne struje zasićenja, r udjel elektrona reflektiranih s površine žarenoga metala, A Richardsonova konstanta: A = 120,4 × 10A/(m²K²), T temperatura metala, W izlazni rad elektrona ovisan o vrsti žarenoga metala, k Boltzmannova konstanta. To je Richardsonovo otkriće pridonijelo razvoju elektronike te je za njega dobio Nobelovu nagradu za fiziku (1928).

Richardson, Owen Willans. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52769>.