TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Pečat

ilustracija
PEČAT, Zagreb, 1939.

Pečat. Književni mjesečnik za umjetnost, nauku i sve kulturne probleme, časopis pokrenut u Zagrebu 1939. u nakladi Biblioteke nezavisnih pisaca. Potaknuo ga je M. Krleža, do osmoga broja uređivao ga je redakcijski odbor (S. Batušić, D. Galić, K. Hegedušić, Krleža, M. Mirković i M. Ristić), a potom sam Krleža. Odgovorni urednik tijekom cijelog izlaženja časopisa bio je D. Ibler. Uz suradnike svojih prijašnjih časopisa, Književne republike i Danasa, Krleža je okupio i mlađe, P. Šegedina, M. Matkovića, R. Marinkovića i dr. U dvama godištima izišlo je ukupno petnaest brojeva u osam svezaka. Osim beletrističkih priloga časopis je donosio raznovrsne kritičke osvrte. Izlazio je u doba kulminacije tzv. sukoba na književnoj ljevici, a opsežni Krležin esej Dijalektički antibarbarus, objavljen u br. 8–9, doveo je Krležu u izravan sukob s KP Jugoslavije.

Citiranje:
Pečat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47253>.