STRUKE:

Peanovi aksiomi

Peanovi aksiomi (po Giuseppeu Peanu), sustav aksioma kojim je definiran skup N prirodnih brojeva:

(1) Svakomu n iz N pridružen je neki n+ iz N (tzv. sljedbenik od n);

(2) n+ = m+ samo ako je n = m;

(3) 1 je element od N;

(4) n+ ≠ 1 za svaki element n od N;

(5) Ako je S podskup od N koji sadrži 1 i koji zajedno sa svakim svojim elementom n sadrži i n+, tada je S = N (aksiom matematičke indukcije). (→ aksiomatski sustav)

Citiranje:
Peanovi aksiomi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47227>.