TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Peace

Peace [pi:s] (Peace River [~ ri'vəɹ]), rijeka u zapadnoj Kanadi; duga 1521 km (s izvorišnim tokom Finlay ukupno 1923 km). Pripada riječnomu sustavu Mackenzieja. Nastaje sutokom izvorišnih tokova Finlay i Parsnip; nakon izgradnje brane Bennett na njihovu sutoku (1968) istočni je odvirak novonastalog akumulacijskog jezera Williston (1761 km²). Sutokom s rijekom Rochers (Rivière des Rochers), sjeverozapadno od jezera Athabasca, tvori rijeku Slave. S rijekom Athabasca, na zapadnoj obali jezera, tvori deltu (3200 km²; od 1982. je na Ramsarskom popisu močvara) koja se nalazi u sastavu nacionalnoga parka Wood Buffalo (od 1983. je na UNESCO-ovu popisu svjetske prirodne baštine). Plodna dolina rijeke Peace najsjevernije je komercijalno važno poljoprivredno područje Sjeverne Amerike. U donjem toku velikim je dijelom plovna. Iskorištava se za proizvodnju električne energije. Hidroelektrana Gordon M. Shrum kraj Hudson’s Hopea, izgrađena 1968–80., među najvećima (2917 MW) je u Kanadi, a u blizini je i brana s hidroelektranom Peace Canyon (736 MW); one zajedno daju ⅟₃ ukupne proizvodnje električne energije British Columbije. U porječju se nalaze ležišta nafte, prirodnoga plina i ugljena. – Istražio ju je Alexander Mackenzie 1792–93.

Citiranje:
Peace. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47221>.