TRAŽI DALJE:
STRUKE:

multimedij

multimedij (multi- + medij).

1. Istodobni prikaz nekog sadržaja u više oblika, ponajprije u riječi i slici, odnosno u verbalnom obliku (tiskani ili govoreni tekst) i slikovnom obliku (statične slike, ilustracije, grafovi, fotografije, dijagrami, mape, dinamične slike, animacija, video). Pojam se početkom 1980-ih počeo povezivati s računalima, pa se od tada sve češće upotrebljava u širem značenju za opis bilo čega što zaokuplja osjete vida i sluha u računalnom okruženju. U užem smislu, pojam se upotrebljava u trima značenjima, tj. za označivanje sredstva kojim se prenosi poruka, formata prikaza poruke, i osjetila kojima se primatelj koristi za primanje poruke. Mogućnost obogaćivanja prikaza nekih informacija ili sadržaja npr. zvučnim ili videozapisom utječe na njegovu razumljivost pa se enciklopedije ili udžbenici danas nerijetko izrađuju multimedijskima. Multimedij pruža korisniku i mogućnost interakcije sa sadržajem, što je značajka koja ga čini jedinstvenim. Interaktivnost daje tomu mediju važnu psihološku dimenziju, koja angažira korisnika i daje mu moć djelovanja.

2. U bibliotekarstvu, naziv za jedinicu građe koja sadrži dva ili više različitih medija ili različitih oblika istoga medija, od kojih se nijednomu ne može pripisati prvenstveno značenje. Obično se upotrebljava kao cjelina i naziva viševrsna ili multimedijska građa.

3. Umjetnički oblik u kojem se prožima i povezuje više različitih umjetničkih izričaja: vizualni, glazbeni, kazališni i plesni, pri čem se koriste suvremeni tehnički mediji: fotografija, film, video, tonski zapisi i sl. Polazeći od dadaističkih ideja (→ dadaizam), pojavio se 1962. u nizu umjetničkih akcija skupine fluxus. Glavni predstavnici multimedijskih i intermedijskih akcija bili su njemački likovni umjetnik J. Beuys i američki skladatelj J. Cage, koji su se zauzimali za izravnu komunikaciju s posjetiteljima i ukidanje raskola između života i umjetnosti. Takva vrsta umjetničke djelatnosti promiče se u velikom broju umjetničkih institucija, galerija, centara, instituta i sl. (u Zagrebu Galerija proširenih medija).

Citiranje:
multimedij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42383>.