STRUKE:

Mardešić, Sibe

ilustracija
MARDEŠIĆ, Sibe

Mardešić, Sibe, hrvatski matematičar (Bergedorf kraj Hamburga, 20. VI. 1927Zagreb, 18. VI. 2016). Diplomirao (1950) i doktorirao (1957) na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu gdje je radio (1951–91), bio redoviti profesor (od 1966) i dekan (1974–76), profesor emeritus od 1996. Bavio se topologijom, teorijom dimenzije, teorijom oblika i teorijom homotopije. Dao je prvi faktorizirani teorem u teoriji dimenzija i razvio teoriju oblika metodom inverznih sustava. Kao gostujući znanstvenik boravio na sveučilištima u Princetonu (1957–59), Seattleu (1965/66., 1987), Heidelbergu (1971/72), Pittsburghu (1972/73), Salt Lake Cityju i Lexingtonu (1977/78), L’Aquili (1979), Tsukubi (1981), Perugi (1985., 1990., 1998., 1999), Oklahomi (1987), Milanu (1993). Bio je predsjednik Društva matematičara i fizičara Hrvatske (1971–74). Glavni urednik časopisa Glasnik matematički (1966–76) i član Savjetodavnih odbora časopisa Topology and Its Applications (od 1971), Glasnik matematički (od 2002), Radovi matematički (Sarajevo; od 2002), Mediterranean Journal of Mathematics (Bari; od 2003). Bio je član Američkoga matematičkog društva (od 1958), redoviti član JAZU (danas HAZU; od 1988), član Europske akademije (Academia Europea; od 1990), dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (od 2003). Dobitnik je Nagrade za znanstveni rad »Ruđer Bošković« (1964) i Nagrade za životno djelo (1990).

Citiranje:
Mardešić, Sibe. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38828>.