L’Hôpital, Guillaume de

L’Hôpital [lopita'l] (L’Hospital), Guillaume de, francuski matematičar (Pariz, ? 1661Pariz, 2. II. 1704). Bio je član francuske Akademije znanosti od 1692. U djelu Analiza beskonačno malih (Analyse des infiniment petits, 1696) dao prvi tiskani sustavni prikaz do tada otkrivenih činjenica diferencijalnog računa u duhu infinitezimalne metode Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Iako je pravi autor toga djela bio Johann Bernoulli, koji je L’Hôpitala podučavao višoj matematici, ono je sadržavalo i neka samostalna L’Hôpitalova otkrića. L’Hôpitalovo pravilo glasi: ako su f i g derivabilne funkcije realne varijable i ako je L Hopital Guillaume de 1.jpg (ili ∞), tada je L Hopital Guillaume de 2.jpg; pritom su f ′ i g′ derivacije funkcija f i g. S pomoću tog pravila mogu se odrediti i granične vrijednosti »neodređenih izraza« ( 0/0; /; 0 · ∞; ∞ −∞; 00; ∞0; 1).

Citiranje:
L’Hôpital, Guillaume de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36319>.