TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ksant

ilustracija
KSANT, nadgrobni spomenici, s desne strane spomenik harpija, V. st. pr. Kr.

Ksant (Ksantos, grčki Ξάνϑος, Ksánthos), antički grad na istoimenoj rijeci u Liciji, 120 km jugozapadno od Antalye (Turska), kraj sela Kinika. Proslavio se junačkim otporom perzijskom vojskovođi Harpagu 545. pr. Kr., kada je izginulo gotovo cjelokupno stanovništvo. Svoju je neovisnost obranio i tijekom peloponeskih ratova, a pokorio ga je tek Aleksandar Makedonski. Porušen je za rimskih građanskih ratova 42. pr. Kr., no obnovljen je nakon završetka sukoba. Konačno su ga razorili Arapi u VII. st. Ksant se smatrao vjerskim središtem Licijaca, u njegovoj se blizini nalazilo veliko svetište božice Lete (→ letoon). Grad se razvijao oko dviju akropola, licijske i helenističko-rimske. Sačuvani su ostatci agore s portikom i kipovima licijskih božanstava, monumentalni nadgrobni spomenici izgrađeni u jonskome stilu (tzv. spomenik harpija – grobnica iz V. st. pr. Kr., spomenik nerejida – grobnica iz IV. st. pr. Kr.) te ostatci rimskoga kazališta. Ksant je od 1988. na UNESCO-ovu popisu svjetske kulturne baštine.

Citiranje:
Ksant. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34330>.