STRUKE:

imaginarni brojevi

imaginarni brojevi, brojevi koji u sebi sadrže imaginarnu jedinicu i =  −1 , dakle npr. 5i, –7i itd. Imaginarni brojevi se mogu smatrati kompleksnim brojevima kojima je realni dio jednak nuli.

Citiranje:
imaginarni brojevi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 2. 12. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27139>.