TRAŽI DALJE:
STRUKE:

haloklina

haloklina (grč. ἅλς, genitiv ἁλός: sol + ϰλίνεıν: nagibati se, spuštati se), sloj u moru u kojem se salinitet naglo mijenja s dubinom. U mnogim oceanskim područjima haloklina je povezana s opadanjem saliniteta na dubinama od 100 do 500 m. Može se podudarati s piknoklinom (sloj nagle promjene gustoće), s termoklinom (sloj nagle promjene temperature) ili s ta dva prijelazna sloja istodobno. Haloklina se opaža i u blizini obale, napose u estuarijima. Primjerice, u estuariju rijeke Krke očituje se kao nagli porast saliniteta s dubinom.

Citiranje:
haloklina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24206>.