American Ballet Theatre

American Ballet Theatre [əme'rikən bælẹi' ϑi:'ətəɹ], trupa koju su 1939. osnovali američka glumica i plesačica Lucia Chase i Richard Pleasant s namjerom da njeguje izvedbe klasičnih baletnih djela i američku produkciju jednake vrijednosti. Postavljajući koreografije Mihaila Mihailoviča Fokina, Antonyja Tudora i Agnes de Mille stječe međunarodni ugled, posjećuje Europu i Daleki istok. Ugostila je, među ostalima, umjetnike kao što su Jean Babilée, Rudolf Nurejev i Mihail Nikolajevič Barišnjikov, koji je 1980–90. bio i umjetnički ravnatelj trupe.

Citiranje:
American Ballet Theatre. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2203>.