STRUKE:

endokrinologija

endokrinologija (endo- + grč. ϰρίνεıν: lučiti + -logija), znanstvena disciplina koja proučava ulogu endokrinih žlijezda i njihovih hormona u organizmu. Premda se npr. o gušavosti znalo već prije mnogo stoljeća, moderna endokrinologija stara je tek nešto više od sto godina. Njemački fiziolog A. A. Berthold otkrio je 1849. endokrinu funkciju testisa kada je, nakon kastracije pijevca, vraćanjem testisa u trbušnu šupljinu spriječio pretvaranje pijevca u kopuna. Francuski fiziolog Ch. É. Brown-Séquard utvrdio je 1856. da uklanjanje nadbubrežne žlijezde izaziva smrt životinje, a injekcijom krvi zdrave životinje može joj se produljiti život. Tvari što ih izlučuju endokrine žlijezde engleski je fiziolog E. H. Starling nazvao hormonima. – Endokrinologija je značajna grana interne medicine, jer su neke endokrine bolesti (hipotireoza ili gušavost, hipertireoza ili Basedowljeva bolest, dijabetes ili šećerna bolest) vrlo raširene. Njihovom dijagnostikom i liječenjem bavi se klinička endokrinologija.

Citiranje:
endokrinologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17900>.