STRUKE:

Crveni križ

Crveni križ (puni naziv Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenog polumjeseca), masovna humanitarna organizacija, kojoj se djelovanje temelji na 7 osnovnih načela: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dragovoljnost, jedinstvenost, univerzalnost. Sastavnice su Pokreta: Međunarodni odbor Crvenoga križa (osnovan 1863., njime upravlja skupština sastavljena od 25 švicarskih građana kao čuvara temeljnih načela Pokreta), Međunarodna federacija društava Crvenoga križa i Crvenog polumjeseca (osnovana 1919. pod imenom Liga društava Crvenoga križa) i nacionalna društva Crvenoga križa i Crvenog polumjeseca (njih 188). Najviše je tijelo Pokreta Međunarodna konferencija, a sjedište mu je u Ženevi. Međunarodni je znak za osoblje, zgrade, prijevozna sredstva i dr. križ jednakih krakova crvene boje na bijelom polju (švicarski grb s izmijenjenim bojama). U skladu sa Ženevskim konvencijama (1929. i 1949), umjesto naziva i znaka Crvenoga križa rabi se naziv i znak Crvenoga polumjeseca (većina muslimanskih zemalja), Crvenoga lava i sunca na bijelom polju (Iran), Crvene Davidove zvijezde (Izrael). Godine 2005. dopunski protokol Ženevskih konvencija usvojio je dodatni znak raspoznavanja, koji je Međunarodna konferencija 2006. nazvala Crveni kristal.

Kada je u talijansko-austrijskom ratu 1859. u bitki kraj Solferina ostalo na bojištu 40 000 ranjenika bez vode, hrane i liječničke pomoći, očevidac te bitke Švicarac Henry Dunant potaknuo je u Ženevi osnivanje međunarodne filantropske organizacije za pomoć ranjenima i bolesnima u ratu, a pod nazivom i znakom Crvenoga križa (29. X. 1863). Sljedeće su godine predstavnici 12 europskih zemalja potpisali Prvu ženevsku konvenciju, međunarodni ugovor o neutralizaciji ranjenika i saniteta za vrijeme rata te o ravnopravnom postupku prema ranjenicima svih zaraćenih strana. Tijekom vremena slijedile su i druge konvencije, posebno ona o postupku s ratnim zarobljenicima te o zaštiti civilnoga stanovništva za vrijeme rata.

Osnovan za pripomoć vojnomu sanitetu, Crveni križ postupno se pretvorio u važnu mirnodopsku humanitarnu organizaciju za pružanje pomoći kod elementarnih nesreća, u dragovoljnom davanju krvi, u borbi protiv tuberkuloze i bolesti ovisnosti, u obuci zdravstvenog osoblja, u socijalno-medicinskom radu, u općem poboljšanju životnih uvjeta pa je važan čimbenik mira u svijetu. Sa stajališta međunarodnog prava vrlo je važna uloga što su je navedene organizacije Crvenoga križa imale pri izradbi Ženevskih konvencija o žrtvama rata (1949), kao i pri njihovoj ispravnoj primjeni.

Međunarodni odbor Crvenog Križa dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1917., 1944. te, zajedno s Ligom društava Crvenoga križa, 1963. godine.

Djelovanje Crvenoga križa u Hrvatskoj započelo je 1878., kada su za austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine osnovana pripomoćna društva i odbori (najprije u Zadru, Dubrovniku i Zagrebu), koji su s vremenom prerasli u organizacije Crvenoga križa. Osobito je rad Crvenoga križa bio pojačan za oba svjetska rata: otvaranje bolnica Crvenoga križa, održavanje tečajeva za sanitetsko osoblje, prikupljanje sanitetskoga materijala, lijekova, odjeće, živežnih namirnica i novčanih sredstava.

Osamostaljenjem Republike Hrvatske osniva se 1991. Hrvatski Crveni križ kao nacionalno društvo, koje je u listopadu 1993. primljeno u članstvo Međunarodne federacije društava Crvenoga križa i Crvenog polumjeseca. Sjedište je Nacionalnoga društva u Zagrebu, a djeluje preko 20 županijskih društva, koja pak obuhvaćaju gradska i općinska (njih 110) i mjesna (njih 4500) društva; Hrvatski Crveni križ ima oko 260 000 članova. Posebno se Hrvatski Crveni križ angažirao u Domovinskom ratu osiguravši iz međunarodnih izvora oko 400 000 tona humanitarne pomoći za mnogobrojne ratne stradalnike. Organizirao je smještaj i psihološko-socijalnu pomoć za izbjeglice i prognanike. Služba traženja zauzela se u pronalaženju nestalih osoba, u povezivanju razdvojenih članova obitelji, u Nacionalnom programu identifikacije žrtava Domovinskog rata. Služba dobrovoljnog davanja krvi djeluje od 1953., a Podmladak Crvenoga križa osnovan je još 1922. Hrvatski Crveni križ od 1996. član je Međunarodne federacije za spašavanje života na vodi te radi na ustroju spasilačkih službi.

Crveni križ. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 2.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12909>.