struka(e): geodezija
ilustracija
TRIANGULACIJA, triangulacijska mreža Velike Britanije

triangulacija (srednjovj. lat. triangulatio, od lat. triangulum: trokut), određivanje položaja točaka u → trigonometrijskoj mreži trokuta, koje se provodi mjerenjem kutova među stranicama pojedinih trokuta, uz određivanje duljine najmanje jedne od stranica trokuta (→ baza ili geodetska osnovica). Iz dobivenih podataka izračunavaju se ostale veličine trokuta te određuju koordinate pojedinih točaka (→ trigonometrija). Na terenu se triangulacija provodi mjerenjem kutova između dvaju vizurnih pravaca u nekoj ishodišnoj točki, dobivenih viziranjem dalekozorom na oznake postavljene na ciljnim točkama. Mjere se horizontalni i vertikalni kutovi; mjerenje kuta može biti optičko (optički teodolit) ili elektroničko, uz digitalni prikaz i zapis, a kadšto je i potpuno automatizirano, uključujući viziranje. Duljine pojedinih stranica određuju se posebnim postupcima i instrumentima.

Delaunayova (Deloneova) triangulacija matematička je metoda konstruiranja mreže trokuta za zadani skup točaka. Trokuti su definirani uvjetom da opisana kružnica bilo kojega trokuta ne sadrži drugih točaka osim onih triju koje ga definiraju. Osim za modeliranje terena, služi npr. i za oblikovanje drugih prostornih računalnih modela kojima se simuliraju fizikalne pojave. Ime je dobila prema rus. matematičaru Borisu Nikolajeviču Deloneu (1890–1980).

Citiranje:

triangulacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/triangulacija>.