struka(e): likovne umjetnosti

Sveti Naum, manastir na južnoj obali Ohridskoga jezera, u blizini albanske granice; Sjeverna Makedonija. Utemeljio ga je sv. Naum Ohridski oko 900. Postojeća manastirska crkva iz X. st. (u tlocrtu kombinacija male trobrodne bazilike s kupolom i upisanoga križa s narteksom) podignuta je u XVI. st. na temeljima prvotne trikonhalne crkve. Kao dio kulturne spomeničke baštine Ohrida pod zaštitom UNESCO-a.

Citiranje:

Sveti Naum. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/sveti-naum>.