struka(e): metrologija | matematika

steradijan (ster[eo]- + radijan) (znak sr), mjerna jedinica prostornoga kuta, izvedena jedinica Međunarodnoga sustava jedinica. Definiran je uglom stošca s vrhom u središtu kugle, koji na kuglinoj plohi omeđuje ploštinu jednaku kvadratu kuglina polumjera, tj. sr = m² ∙ m–2. (→ radijan)

Citiranje:

steradijan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/steradijan>.