struka(e): matematika

statistički skup (populacija), skup elemenata (objekata ili mjerenja) kojima se s pomoću statističkih metoda analizira jedna ili više statističkih varijabli(obilježja). Iz njega se izabire uzorak.

S obzirom na broj elemenata (opseg), svaki statistički skup može biti konačan ili beskonačan. Skup je konačan ako ima konačan broj elemenata (npr. stanovništvo jedne zemlje u određenom trenutku), a beskonačan ako broj elemenata nije konačan (npr. skup ishoda bacanja novčića).

Realni skup se sastoji od stvarno postojećih elemenata. Hipotetički skup generira se nekim pravilom.

Elementi statističkog skupa jedni na druge nalikuju ili se međusobno razlikuju po nekim svojstvima (statističkim obilježjima, varijablama, veličinama). Na primjer, statistički skup čine sve zaposlene osobe u Hrvatskoj u nekoj godini, element skupa je jedna zaposlena osoba, opseg skupa ukupan broj zaposlenih, a član skupa svaka osoba koja po zakonu ima atribute zaposlene osobe.

Statističke varijable mogu biti nominalne (npr. spol, mjesto rođenja), ordinalne (npr. stupanj školske spreme), kontinuirane numeričke (npr. masa, visina) i diskretne numeričke (npr. godine starosti, broj zaposlenih). (→ reprezentativna metoda; statistika)

Citiranje:

statistički skup. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/statisticki-skup>.