struka(e): matematika | medicina
ilustracija
SPIRALA, Cornuova
ilustracija
SPIRALA, hiperbolička

spirala (prema srednjovj. lat. spiralis: savijen, od lat. spira < grč. σπεῖρα: navoj, zavoj).

1. Ravninska krivulja, koja beskonačno mnogo puta obilazi oko neke čvrste točke, tzv. asimptotske točke te spirale, neograničeno joj se približavajući, odnosno neograničeno se od nje udaljujući. Za analitički prikaz spirale pogodan je polarni koordinatni sustav, kojemu je pol u njezinoj asimptotskoj točki. Za spiralu r = r (φ) tada su karakteristična svojstva r (φ + 2π) < r (φ), odnosno r (φ + 2π) > r (φ) za svako φ i r (φ) → 0, odnosno r (φ) → , za φ → . Od posebnih vrsta spirala najvažnije su: Arhimedova spirala r = ; parabolička spirala \(\displaystyle r=\pm a\sqrt{\varphi}\;\;{\rm za}\;\;\varphi\ge0\), hiperbolna spirala  = a s dvjema zrcalno simetričnim granama i s jednom asimptotom paralelnom s osi x na udaljenosti a; logaritamska spirala, koja radijvektore svih svojih točaka siječe pod istim kutom; Cornuova spirala (ili klotoida) s dvjema asimptotskim točkama, koja nalazi primjenu u fizici i tehnici; zlatna spirala, koja prolazi kroz vrhove susjednih kvadrata kojima je omjer među duljinama stranica zlatni rez te evolventa kružnice definirana jednadžbama: x = r (cos t + t sin t), y = r (sin t + t cos t).

Prostorna krivulja koja obilazi oko neke osi pomičući se duž osi na stalnoj ili jednoliko promjenljivoj udaljenosti i kojoj je omjer zakrivljenosti i torzije konstantan, npr. loksodroma, cilindrična i stožasta spirala.

2. Razgovorni naziv za intrauterini uložak. (→ kontracepcija)

Citiranje:

spirala. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/spirala>.