struka(e): metrologija | matematika | glazba

sekunda (prema lat. secunda: druga).

1. Mjerna jedinica vremena (engl. second, franc. seconde i dr.) (znak s), osnovna jedinica Međunarodnoga sustava jedinica. Naziv potječe od podjele sata i stupnja na manje dijelove (lat. pars minuta secunda, drugi manji dio). Definirana je trajanjem 9 192 631 770 perioda zračenja što odgovara prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnoga stanja cezijeva izotopa 133Cs koji se ne nalazi ni u kakvom vanjskom polju:

1 s = (9 192 631 770/ΔνCs),

gdje je ΔνCs frekvencija prijelaza hiperfine strukture osnovnoga stanja atoma cezija (133Cs) koja iznosi točno 9 192 631 770 Hz.

Svojedobno je sekunda bila definirana kao 86 400-ti dio srednjega Sunčeva dana, a poslije kao određeni dio tropske godine. (→ kutna sekunda)

2. Glazbeni interval između dvaju susjednih stupnjeva dijatonske ljestvice. Mala sekunda sastoji se od jednoga polustepena, a velika od jednoga cijelog stepena. Obje, a pogotovo mala sekunda, smatraju se disonantnim intervalima koji se moraju riješiti u konsonantni, no u glazbi XX. st. njihova je primjena samostalnija. Obrat sekunde je septima.

Citiranje:

sekunda. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/sekunda>.