struka(e): fizika

putanja (staza, trajektorija), krivulja koju tijekom gibanja opisuje uzastopni slijed položaja materijalne točke ili središta mase nekog tijela. Prema obliku može biti pravac, parabola, kružnica, elipsa, cikloida ili bilo koja prostorna krivulja.

Prijeđeni put je duljina putanje između početnoga i konačnoga položaja nekog tijela.

Radijvektor (vektor položaja) (znak r) je vektor koji povezuje ishodište nekoga koordinatnoga sustava i točku putanje. Radijvektor se mijenja kako se tijelo giba.

Pomak (vektor pomaka) (znak Δr) je razlika između dva radijvektora: Δr = r2 – r1. Iznos vektora pomaka je udaljenost između početnog i konačnog položaja tijela. Ne ovisi o odabiru ishodišta. Budući da putanja tijela nastaje nizom uzastopnih pomaka tijela, opis putanje i gibanja ne ovisi o izboru ishodišta.

U astronomiji i astronautici putanja svemirskoga tijela u gravitacijskome polju nekog drugog tijela naziva se orbita.

Citiranje:

putanja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/putanja>.