struka(e): geodezija
ilustracija
POLIGONOMETRIJA, glavni poligonski vlak između triangulacijskih točaka A i K, 1 … 3 poligonske točke, d1 … d4 poligonske stranice, ß1 … ß3 prijelomni kutovi
ilustracija
POLIGONOMETRIJA, poligonska mreža

poligonometrija (poligon + -metrija), geodetska metoda izmjere zemljišta i iskolčenja građevina u gradnji koja se osniva na mjerenju duljina stranica i kutova zamišljenoga poligona u prostoru. Dio poligona koji se mjeri naziva se poligonskim vlakom. Čini ga niz dužina (poligonskih stranica) što se nastavljaju jedna na drugu, a spojene su u lomnim točkama (poligonske točke). Poligonski vlakovi postavljaju se kako bi se dobila geodetska osnova za izmjeru terena ili radi iskolčenja. Poligonska mreža sastavljena je od poligonskih vlakova što se sastaju u čvornim točkama, a obično služi kako bi se progustila trigonometrijska mreža. Tada gl. poligonski vlakovi (vlakovi I. reda) povezuju triangulacijske točke, a u pojedinim poligonskim točkama priključuju se sporedni vlakovi (vlakovi II. i višeg reda). S obzirom na priključak, poligonski vlak može biti priključen na mrežu na početku i na kraju, ili samo na početku, kada se naziva slijepim vlakom. Postavljanje i mjerenje posebno dugih vlakova naziva se preciznom poligonometrijom. Takvi poligonski vlakovi postavljaju se uzduž prometnica, u riječnim dolinama i u šumskim područjima, gdje terenske prilike ne dopuštaju primjenu triangulacijske metode. (→ geodetska mreža)

Citiranje:

poligonometrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/poligonometrija>.