struka(e): geodezija

geodetska mreža, skup označenih točaka na Zemljinoj površini s određenim horizontalnim i visinskim položajem u jedinstvenome koordinatnom sustavu. Točke se raspoređuju po zemljištu prema unaprijed sastavljenom projektu, a služe za praktične ili znanstv. namjene, najčešće kao oslonac za izmjeru zemljišta, a potom i za izradbu planova i karata. Svako podrobno snimanje terena veže se na geodetsku osnovu koju čine osnovne i dopunske mreže stalnih geodetskih točaka. Osnovne su mreže za horizontalnu predodžbu terena astronomsko-geodetska, trigonometrijska mreža I. i II. reda te mreže poligonskih vlakova precizne poligonometrije, a dopunske su npr. mreža orijentacijskih ili mreža poligonskih točaka. Osnovne su mreže za visinsku predodžbu terena mreža nivelmana visoke točnosti i preciznoga nivelmana. U novije se doba umjesto klas. geodetskih mreža postavljaju homogena polja točaka određenih s pomoću globalnoga položajnog sustava. Za proučavanje Zemljina polja sile teže osnivaju se gravimetrijske mreže. (→ niveliranje)

Citiranje:

geodetska mreža. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/geodetska-mreza>.