struka(e): geografija, hrvatska | povijest, hrvatska | likovne umjetnosti
ilustracija
OGULIN, frankapanski kaštel, XV. st.
(fotograf Dalibor Lovrić)

Ogulin, grad u Gorskome kotaru, Karlovačka županija; 7374 st. (2021). Leži na 323 m apsolutne visine, u podnožju Kleka (1181 m), na obali rijeke Dobre, uz željezničku prugu Zagreb–Karlovac–Rijeka. Sačuvan je stari frankapanski kaštel iz XV. st. (Zulumgrad ili Đulin-grad; zavičajni muzej i muzej alpinizma) koji leži nad ponorom (Đulin ponor) rijeke Dobre, župna crkva Sv. križa iz 1785., pravoslavna crkva sv. Georgija (XIX. st.). Drvna, elektrotehnička (grijači), metalna (alat) industrija; tiskarstvo; radiopostaja. U blizini hidroelektrana Gojak. Rodno mjesto hrvatske književnice I. Brlić-Mažuranić, operne pjevačice Eme Pukšec (Ilma de Murska) i dr. – Ogulinski kraj bio je nastanjen u prapovijesti, a najstariji poznati stanovnici u starome vijeku bili su Japodi. U razvijenom srednjem vijeku središnje naselje toga područja bio je Modruš, a Ogulin se prvi put spominje 1500. u povelji kneza Bernardina Frankapana. On je ondje dao podignuti kaštel, koji postoji i danas. Nakon propasti Modruša 1493. ogulinski je kaštel postao važno uporište protuosmanske obrane, a od 1570. bio je središte krajiške kapetanije. Vuk II. Krsto Frankapan oslobodio je 1622. stanovnike Ogulina od tlake. Prilikom preustroja Vojne krajine 1746. postao je središtem pukovnije, a 1770. u gradu je otvorena krajiška škola s njemačkim kao nastavnim jezikom. God. 1793. posvećena je ogulinska župna crkva Sv. križa. Nakon kratkotrajne francuske uprave (1809–13) ogulinsko je područje ponovno bilo priključeno Vojnoj krajini, a nakon njezina ukinuća 1881. Ogulin je postao središte Modruško-riječke županije. U XX. st., unatoč svjetskim ratovima i migracijama stanovništva, Ogulin se razvio u značajno gospodarsko i društveno središte.

Citiranje:

Ogulin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/ogulin>.